Etapp 2A

Just nu pågår arbete med att detaljplanera etapp 2A. I den planeras ca 1750 bostäder och en skola för årskurserna f-9 samt idrottshall. I planen finns flera förskolor, ett M-hus, lokaler för handel och service, parker och promenadstråk.

Här ligger etapp 2

Etapp 2A ligger i norra delen av Stora Sköndal . Etappen omfattar hela eller delar av delområdena Skogsbyn, Lövholmen, Ekbacken och Kyrkbyn. Det är ett område på cirka 15 hektar.

Det här ska byggas

Bostäder

Förslaget är att bygga runt 1750 nya bostäder, varav cirka 30 procent bostadsrätter och resterande 70 procent hyresrätter. Vissa av hyresrätterna ska öronmärkas för studenter, andra för seniorer respektive ensamstående mammor. Det ska bli LSS-boende, trygghetsboende och stor del kollektivboende (cirka 310 rum).

Service och gemensamma lokaler

I etappen planeras för en f-9 skola för 930 elever inklusive anpassad grundskola, och en intilliggande idrottshall.  Det ska bli tre nya förskolor och ett så kallat M-hus, där ”M” står för möten, miljö och mobilitet. Det innebär att huset ska ha publika lokaler som dels vänder sig till barn och unga, dels skapar plats för återbruk, lärande och mobilitetsåtgärder så som bilpool, cykelpool och boende- och besöksparkeringar.  

Byggnaderna ska ha verksamhetslokaler i bottenvåningarna, och området får en tillfällig sopsugsanläggning.

Huvudgata genom området

Bebyggelsen fördelas på femton kvarter längs en ny huvudgata som knyter ihop områdets olika delar, en gata som är anpassad för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Parker för rörelse och lek

Det nya området kommer att kännetecknas av grönska, då vi bevarar befintlig natur samtidigt som både allmänna platser och kvarter utformas för ekosystemtjänster. Platser som tidigare varit privat mark utformas till parker och parkstråk för alla.

Händer nu

Granskningen av detaljplanen för Stora Sköndal etapp 2A avslutades 19 september. Nu arbetar Stockholms stad med att ta hand om yttrandena och färdigställa ett granskningsutlåtande för beslut, som väntas komma under 2024.

Alla dokument

Se hela granskningsförslaget på Stockholms stads bygg- och plantjänst.

Samarbetspartners

 • K2A

  K2A planerar att bygga cirka 200 hyres-, student-, ungdoms- och seniorbostäder i fem byggnader i etapp 2a. Bostäderna kommer att uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Svanen. Preliminär byggstart hösten 2026.

  Läs mer om K2A
 • Wallenstam

  I nästkommande etapp 2a ska Wallenstam bygga ca 400 hyresrätter, en förskola, ett LSS-boende och ett så kallat M-hus - en multifunktionell byggnad med bostäder i kombination med lokaler för möten, miljö och mobilitet. Preliminär byggstart hösten 2023.

  Läs mer om Wallenstam
 • NREP

  I etapp 2a planerar NREP ca 100 bostadsrätter kring öppen gård med privata uteplatser och gemensamma träffpunkter. Kvarteret Motus erbjuder gott om svängrum. På den soliga takterrassen, den inbjudande innergården och den stora lekplatsen alldeles utanför dörren. Men också i kvarterets luftiga och rymliga lägenheter. Med inbjudande mötesplatser för alla stärker NREP Stora Sköndals vision om inkludering och gemenskap. Och ger dig som bor här lite mer svängrum i livet. Preliminär byggstart hösten 2025.

  Läs mer om NREP
 • HEBA

  Heba Fastighetsutveckling och Åke Sundvall kommer via ett gemensamägt bolag bygga 600 bostäder på området, 260 hyresrätter och 340 bostadsrätter. Tillsammans med arkitektbyrån Tham & Videgård är fokus på att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten. Preliminär byggstart hösten 2023.

  Läs mer om Heba
 • Åke Sundvall

  Åke Sundvall och Heba Fastighetsutveckling kommer via ett gemensamägt bolag bygga 600 bostäder på området, 260 hyresrätter och 340 bostadsrätter. Tillsammans med arkitektbyrån Tham & Videgård är fokus på att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten. Preliminär byggstart hösten 2023.

  Läs mer om Åke Sundvall
 • Malmegårds Fastigheter

  Malmegårds Fastigheter ska uppföra ett trygghetsboende i etapp 2a vid Berga Torg. Boendet ska byggas intill två befintliga äldreboenden som Malmegårds Fastigheter färdigställde år 2003 där Stiftelsen Stora Sköndal driver verksamheten. Preliminär byggstart hösten 2026.

  Läs mer om Malmegårds Fastigheter
 • Stockholms stad

  Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal och Framtidens Stora Sköndal AB upprättat ett program för Stora Sköndal med 4 400 nya bostäder, nya verksamheter med ytterligare ca 1 500 nya arbetstillfällen.

  Läs mer här
 • SISAB

  SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. I etapp 2A planerar SISAB att bygga en grundskola inklusive grundsärskola årskurs F-9 med plats för ca 1000 elever. Det planeras även för en idrottshall i anslutning till grundskolan. Preliminär byggstart hösten 2025.

  Läs mer om SISAB