Hållbarhet i fokus

Framtidens Stora Sköndal är ett stadsbyggnadsprojekt där vi kan möta några av Stockholms utmaningar - klimatanpassning, social ojämlikhet och bostadsbrist på ett hållbart sätt.

Leende unga män och kvinnlig vän, sedda genom öppen balkongdörr.

Överutnyttjandet av världens resurser är värst i våra städer. Energiförbrukning, utsläpp och klimatpåverkan är större i städerna än någon annanstans. De växer både till yta och befolkning. Staden måste bli hållbar – miljömässigt och socialt.

I Stora Sköndal kommer det att byggas en stadsdel som:
– är inkluderande till sin utformning
– rymmer olika människors behov och förutsättningar
– har miljö och klimat i fokus

För att kunna uppfylla detta tog vi redan 2017 fram ett program för hållbarhet.

Hållbarhetsprogram för stadsutveckling av Stora Sköndal