Detta ska vi utveckla

När den nya stadsdelen Stora Sköndal är fullt utbyggd kommer den vara hem för över tio tusen människor. Här ska människor bo, gå i skola och förskola, ta del av service, njuta av naturen och mötas i ett område där det är lätt att leva hållbart.

På en plats med stora natur- och kulturvärden ska stadsutvecklingsprojektet Framtidens Stora Sköndal möjliggöra en stadsdel där många olika behov och förutsättningar ska kunna rymmas. Med fokus på inkludering, mångfald, variation och miljömedvetenhet ska vi bygga ett hållbart samhälle där alla känner sig hemma.

En plats med historia

Människan i fokus

Social och miljömässig hållbarhet

20 minuter från city

Se karta över hela den planerade nya stadsdelen Stora Sköndal nedan, och alla de etapper som ska utvecklas. Du kan klicka på respektive etapp för att läsa mer om dem.

Visionsbilder

 • En bred gata kantad med flerbostadshus i flera våningar och träd.

  Etapp 2A - Skogsbyn

  Huvudgatan genom Skogsbyn med förskola som leder till Lilla Sköndalsstråket till höger.

 • Två höga punkthus, med utblick över stor snöklädd park.

  Etapp 4 - Västra Flaten

  Västra Flaten sett från Flatens naturreservat. Södra entrén till vänster. Kvartersbebyggelse med öppna gårdar.

 • Ett par sitter under två träd, med utsikt över en omfattande grön park, kantad av en rad byggnader.

  Etapp 2B - Berga Strand

  Berga Strand sett från träddungen i Strandparken. Bostadshusen trappas ner till 4 våningar i mötet med parken som ger plats åt odlingslotter och uteservering.

 • En stadsgata med flerbostadshus i olika stil och och höga tallar.

  Etapp 4 - Berga torg

  Stora Sköndals nya lokala centrum - Berga torg - sett från grundskolan. M-hus (hus för möjligheter, möten, miljö och mobilitet) i bakgrunden och bostadshus med lokaler i bottenvåning till vänster.

 • Gata kantad med träd och tegelbyggnader. I förgrunden ett hus med café i bottenvåning.

  Etapp 1 - Thorsten Levenstams väg

  Thorsten Levenstams väg från Magnolia mot nya Skogsbyn med den bevarade panncentralen och entrén till den nya Skogsparken till vänster.

 • Översiktsbild över hela området Stora Sköndal, med alla planerade byggnader, gator och torg inritade.

  Stora Sköndal i framtiden

  En ny, färdigbyggd stadsdel på Stora Sköndal.

Vi bakom utvecklingen

Stiftelsen Stora Sköndal är ursprunglig markägare av hela Stora Sköndalsområde, och initiativtagare till utvecklingen. Genomförandet görs i stiftelsens anda av dotterbolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling AB, i nära samarbete med Stockholms stad och utvalda byggaktörer med fokus på hållbarhet och långsiktighet.

Stiftelsen Stora Sköndals verksamheter för stöd, vård och omsorg kommer fortsatt att vara kvar på området, men även privata företag och andra aktörer kommer att bli en viktig del i områdets utveckling.