Så arbetar vi

I innovationsforumet Framsteget samarbetar flera aktörer mot visionen om en socialt och miljömässig hållbar stadsdel. Planprogram och kvalitetsprogram ligger till grund för vårt arbete, när vi planerar varje etapp.

Personer runt ett konferensbord, vänd mot person som står och pratar.

Stiftelsen Stora Sköndal är ursprunglig markägare av hela Stora Sköndals område, och initiativtagare till stadsutvecklingen. Genomförandet görs i stiftelsens anda av dotterbolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling AB, i nära samarbete med Stockholms stad och utvalda byggaktörer med fokus på hållbarhet och långsiktighet.

Vi har bildat ett samarbets- och innovationsforum som vi kallar Framsteget. Genom att arbeta tillsammans kan vi vara innovativa och nytänkande kring hur en stadsdel kan formas för att ge människor nya och positiva förutsättningar att leva och växa.

Ett planprogram som var klart 2019 ligger till grunden för hur Stora Sköndal ska utvecklas. Sedan detaljplaneras och  ut i etapper, under en lång tidsperiod. Den första etappen är detaljplanerad och delvis utbyggd. Detaljplanering av den andra etappen pågår just nu.

För varje etapp tar vi fram ett kvalitetsprogram, som anger hur vi ska göra för att uppnå våra ambitioner om hållbarhet och långsiktighet.