Arbeten på gång

Här kan du läsa om de arbeten som pågår i området Stora Sköndal, inför den kommande utbyggnaden av etapp 2A av stadsutvecklingen.

Vecka 46 2022

Mellan 14 och 18 november kommer entreprenören NCC att utföra inmätningar av mark och VA-brunnar, längs Thorsten Lewenstams väg och vid kyrkogården. Personalen som gör inmätningarna har gula kläder med NCC-logga.

Detta är förberedande arbeten inför att ny infrastruktur ska byggas på området.

Kontakt

Robert Söderberg
Telefon: 073-261 27 83
E-post: robert.soderberg@ncc.se

Kontakt

Robert Söderberg
Telefon: 073-261 27 83
E-post: robert.soderberg@ncc.se