Lär känna byggnaderna

Här kan du läsa mer om historiken kring de byggnader som finns i Stora Sköndal, flera av dem med stort kulturhistoriskt värde.

Ladda ned karta som pdf 

(Obs. Texterna i denna karta är något ouppdaterade, då byggnadernas användning i vissa fall ändrats sedan kartan togs fram. Dessa är på gång att uppdateras.)