Den hållbara staden

Framtidens Stora Sköndal är ett stadsbyggnadsprojekt där vi kan möta några av Stockholms utmaningar - klimatanpassning, social jämlikhet och bostadsbrist på ett hållbart sätt.

Den hållbara staden

Överutnyttjandet av världens resurser är värst i våra städer. Energiförbrukning, utsläpp och klimatpåverkan är större i städerna än någon annanstans. De växer både till yta och befolkning. Staden måste bli hållbar – miljömässigt och socialt.

Framtidens Stora Sköndal ska bli en stadsdel byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet.

I Stora Sköndal kommer det att byggas en stadsdel som:
– är inkluderande till sin utformning
– rymmer olika människors behov och förutsättningar
– har miljö och klimat i fokus

Det saknades en plats för information om stadsutvecklingen på området och ett ställe där de boende kunde förverkliga sitt engagemang för social hållbarhet. Därför finns Mötesplatsen!

Daniela Brito, Projektledare Mötesplatsen, Stora Sköndals Framtidsutveckling

En plats med historia

Människan i fokus

Social och miljömässig hållbarhet

20 min från city