Tillsammansodlingen invigd

Söndag 2 juni invigde vi officiellt Tillsammansodlingen på Stora Sköndal! Med hjälp av många små spadtag planterades en syren, som representerar projektet Framtidens Stora Sköndals initiativ till den odling som nu drivs av en engagerad förening.

När Stora Sköndal utvecklas är trivseln och den sociala hållbarheten en av de viktigaste punkterna på agendan. För att bidra till detta har vi aktörer i samarbetsforumet Framsteget valt att, redan innan byggnationen är påbörjad, erbjuda odling som ett sätt att få boende i Sköndal med omnejd att träffas, trivas och dessutom få en härlig plats att vara på. Framsteget har finansierat material och en projektledare, som samordnat odlingsintresserade och som driver arbetet första året. Ett 40-tal Sköndalsbor har visat intresse för att vara med och dessa har bildat en förening, tillsammans byggt upp och kommer driva odlingen under de kommande fem åren.

Fyra personer står eller sitter runt en nyplnterad buske.
Från vänster: Tomas Krywult, VD, Stora Sköndals Framtidsutveckling. Daria Rifa – ordförande, föreningen Stora Sköndals Tillsammansodling. Susanna Elfors, projektledare för odlingens uppstart, Odlingslådan Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef, K2A

Söndag 2 juni var det dags för officiell invigning och då samlades odlare, projektledare och representanter från Framsteget för att fira. Tillsammans planterade man en liten syrenbuske, hämtad från det område som ska bli plats för den nya bebyggelsen. Erik Lemaitre från K2A fick möjlighet att förklara varför vi i Framsteget tycker just odling är en bra satsning:

”Många i vår bransch tycker att social hållbarhet är lite luddigt och vi behövde göra något konkret av det. Och vad kan vara mer konkret än odling – ta hand om naturen, odla sina grödor och att göra det tillsammans med sina grannar och över generationer.”

Och detta är verkligen uppfyllt då föreningsmedlemmarna – i åldrarna från 20 till över 80 år -tillsammans har skapat en liten park med härligt grönskande pallkragar med alla handa blommor och grönsaker.

Läs tidigare artikel om Tillsammansodlingen

Pallkragar och människor omgivna av gröna träd och gräsmattor.