Miljömässig hållbarhet

Vår ambition är att Stora Sköndal ska bli en miljömässigt hållbar stadsdel. Men vad gör vi för att få det att hända?

I vårt hållbarhetsprogram och i kvalitetsprogram för respektive etapp sätter vi upp mål för hur vi kan nå så långt som möjligt för att bli en klimatsmart och resurseffektiv stadsdel med sikte på klimatneutralitet. Genom forumet Framsteget kan vi också jobba tillsammans mot innovativa lösningar för hela stadsdelen.

Miljömässig hållbarhet handlar för vår del bland mycket annat om att:

  • värna den natur, de djur och växtlighet som finns i området
  • återbruka växtlighet och byggmaterial
  • planera energismarta byggnader i miljövänliga material
  • initiera system som gör det enkelt för boende att få överblick och hantera sin energiförbrukning
  • bygga infrastruktur och tjänster för hållbart resande
  • underlätta för boende att cirkulera, återbruka och återvinna resurser.

Läs mer om miljömässig hållbarhet i Stora Sköndal