Den smarta stadsdelen

Alla byggaktörer på området följer en tydlig kravställning för att tillsammans bidra till en gemensam digital infrastruktur som kopplar ihop dels de boende i samma fastighet, dels enskilda kvarter till varandra och kvarteren vidare ihop med hela stadsdelen. Smart och ny teknik är en förutsättning för att skapa en hållbar stadsdel.

Smart stadsdel skapar hållbarhet
Här ska delning av utrymmen, tjänster och saker mellan boende i området vara enkelt via en gemensam portal. Här ska också samåkning till arbetet, barnvaktshjälp eller efterlysning av verktyg kunna underlätta vardagen.

Det ska vara enkelt för boende att påverka sin energiförbrukning. Varje lägenhet ska ha individuell mätning av vatten och hushållsel för att själva kunna påverka sin energiförbrukning. Husen som byggs ska ha låg energiförbrukning, max 55kWh/kvm. Ventilation och ljus i tex skollokaler och idrottshallar anspassas efter närvaron i lokalerna.

I den smarta stadsdelen ingår ett gemensamt sopsugsystem för avfall som minskar transporter och ökar återvinning. Trädgårdsavfall kan bli biokol för gödning.

Smart stadsdel skapar tillgänglighet
Smart teknik bidrar till att öka tryggheten i utemiljön där belysningen ökar när människor besöker platsen. Bänkar ska finnas var 100:e meter längs gatorna, många av dem uppvärmda. Tvättstuga,  bil- och cykelpool eller gemensamhetslokal ska enkelt kunna bokas från det egna hushållet. De boende ska genom digitala lösningar smidigt kunna ta sig in i gemensamhetslokaler eller andra utrymmen som finns till utlåning.