Framsteget

Framsteget är ett samarbets- och innovationsforum där Stora Sköndal och byggaktörer arbetar tillsammans mot visionen om en socialt och miljömässig hållbar stadsdel.

Vi tror på att göra saker tillsammans; att de bästa lösningarna kommer av att samarbeta, mötas och dela med sig av kunskap och tidigare erfarenheter. På så sätt kan vi hitta nya lösningar inför de utmaningar som branschen står inför. Vi vill hitta nya former för att till exempel kunna ta delningsfunktioner och nya digitala lösningar till en ny nivå. Vår ambition är att hitta samarbeten som sträcker sig utanför de egna kvarteren och vidare ut i hela stadsdelen. Vi vill också skapa samarbeten med externa aktörer, för att ge bästa förutsättningarna för den nya stadsdelen.

Personer runt ett konferensbord, vänd mot person som står och pratar.

Hållbar stadsutveckling kräver nya sätt att samarbeta

I Framsteget definierar vi vad social hållbarhet ska innebära för Framtidens Stora Sköndal, både i detaljplan och förvaltningsprocess – men också i ett långsiktigt och globalt perspektiv. Social hållbarhet uppstår ur samverkan, och med Framsteget gör vi det möjligt att praktisera detta redan från början. Inte bara höga kvalitets- och miljökrav krävs för en hållbar stadsutveckling, lika viktigt är nya sätt att samarbeta på.

Ambitionen är att Framtidens Stora Sköndal ska kunna stå som en nationell och internationell förebild, och att den kunskap vi tillsammans vinner kan appliceras i nya stadsbyggnadsprojekt både i Sverige och utomlands.

Hur fungerar Framsteget i praktiken?

Vi organiserar oss i olika fokusområden, med grupper som träffas regelbundet för att arbeta fram idéer och ta fram förslag på samarbeten. Vad grupperna arbetar med inom fokusområdet kan variera över tid, men för tillfället ser det ut så här:

  • Detaljplan – fokus på mobilitet och nollvision
  • Hållbarhet – fokus på social hållbarhet
  • Exploatering/genomförande – fokus på återbruk
  • Kommunikation – fokus på platsetablering och kommunikation
  • Digital infrastruktur – fokus på smarta elnät och digitala plattformar
  • Förvaltning

Är du nyfiken på Framsteget? Kontakta oss på framtidensstoraskondal@storaskondal.se så berättar vi mer.