Samarbets­partners

Vi som utvecklar Framtidens Stora Sköndal.

 

Stora Sköndals Framtidsutveckling utvecklar den nya stadsdelen tillsammans med byggaktörer och Stockholms stad

Det krävs engagemang, kunskap och uthållighet för att bygga hållbart på riktigt. Försäljningen av mark till  några av landets ledande byggbolag och entreprenörer kommer att bidra med kunskap och innovativa idéer om hur området ska kunna bli en stadsdel med hög livskvalitet för många, en stadsdel där det är lätt att leva hållbart. Stockholms stad bidrar med stadens högt ställda krav för att motverka bostadsbrist, segregation och klimatpåverkan.

"Vi ser fram emot att vara med i utvecklingen av Framtidens Stora Sköndal. Här går man från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Vi är stolta att ha blivit valda utifrån vårt starka fokus på hållbarhet och vi vill bidra med nytänkande idéer."

Rickard Langerfors Bostadschef på NREP

Etapp 2A

 • K2A

  K2A planerar att bygga cirka 200 hyres-, student-, ungdoms- och seniorbostäder i fem byggnader i etapp 2a. Bostäderna kommer att uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Svanen. Preliminär byggstart hösten 2026.

  Läs mer om K2A
 • Wallenstam

  I nästkommande etapp 2a ska Wallenstam bygga ca 400 hyresrätter, en förskola, ett LSS-boende och ett så kallat M-hus - en multifunktionell byggnad med bostäder i kombination med lokaler för möten, miljö och mobilitet. Preliminär byggstart hösten 2023.

  Läs mer om Wallenstam
 • NREP

  I etapp 2a planerar NREP ca 100 bostadsrätter kring öppen gård med privata uteplatser och gemensamma träffpunkter. Kvarteret Motus erbjuder gott om svängrum. På den soliga takterrassen, den inbjudande innergården och den stora lekplatsen alldeles utanför dörren. Men också i kvarterets luftiga och rymliga lägenheter. Med inbjudande mötesplatser för alla stärker NREP Stora Sköndals vision om inkludering och gemenskap. Och ger dig som bor här lite mer svängrum i livet. Preliminär byggstart hösten 2025.

  Läs mer om NREP
 • HEBA

  Heba Fastighetsutveckling och Åke Sundvall kommer via ett gemensamägt bolag bygga 600 bostäder på området, 260 hyresrätter och 340 bostadsrätter. Tillsammans med arkitektbyrån Tham & Videgård är fokus på att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten. Preliminär byggstart hösten 2023.

  Läs mer om Heba
 • Åke Sundvall

  Åke Sundvall och Heba Fastighetsutveckling kommer via ett gemensamägt bolag bygga 600 bostäder på området, 260 hyresrätter och 340 bostadsrätter. Tillsammans med arkitektbyrån Tham & Videgård är fokus på att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten. Preliminär byggstart hösten 2023.

  Läs mer om Åke Sundvall
 • Malmegårds Fastigheter

  Malmegårds Fastigheter ska uppföra ett trygghetsboende i etapp 2a vid Berga Torg. Boendet ska byggas intill två befintliga äldreboenden som Malmegårds Fastigheter färdigställde år 2003 där Stiftelsen Stora Sköndal driver verksamheten. Preliminär byggstart hösten 2026.

  Läs mer om Malmegårds Fastigheter
 • Stockholms stad

  Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal och Framtidens Stora Sköndal AB upprättat ett program för Stora Sköndal med 4 400 nya bostäder, nya verksamheter med ytterligare ca 1 500 nya arbetstillfällen.

  Läs mer här
 • SISAB

  SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. I etapp 2A planerar SISAB att bygga en grundskola inklusive grundsärskola årskurs F-9 med plats för ca 1000 elever. Det planeras även för en idrottshall i anslutning till grundskolan. Preliminär byggstart hösten 2025.

  Läs mer om SISAB

Etapp 1 - Färdigplanerad och nästan färdigbyggd

 • Einar Mattsson

  Einar Mattsson har färdigställt 83 bostadsrätter genom bygget av Skulpturparken på MagnoIiatomten närmast Sköndals centrum. Lägenheterna är främst tvåor och fyror men även några ettor och treor. I fastigheten finns det lokaler för kommersiell verksamhet och samhällsservice.

  Läs mer om Einar Mattsson
 • Ikano Bostad

  På Magnoliatomten har Ikano Bostad byggt 52 kvadratsmarta hyresrätter som förmedlas av Bostad Stockholm. Här har Ikano Bostad även byggt ett LSS-boende, Stora Sköndals huvudkontor, ett äldreomsorgsboende och studentlägenheter.

  Läs mer om Ikano Bostad
 • JM

  I kvarteret Sköndalshöjden på Magnoliatomten ska JM bygga cirka 70 bostadsrätter. Preliminär byggstart våren 2023.

  Läs mer om JM