Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar för oss om att skapa en stadsdel som ger möjlighet till hög livskvalitet för många olika människor, oavsett individuella förutsättningar. Därför arbetar vi med det både i vår planering och medan vi utvecklar.

I Stora Sköndal ska människor i olika åldrar, med olika bakgrund och olika erfarenheter kunna hitta gemenskap, delaktighet och trygghet. Alla som flyttar in ges förutsättningar för ett rikt socialt liv, då stora satsningar görs på gemensamhetslokaler, takterrasser, parker, idrottshall och service − allt för att möjliggöra möten och aktiviteter grannar emellan. Inom stadsdelen kommer det att uppföras lika många hyresrätter som äganderätter, i varierande storlekar. Här kommer även student-, senior-och trygghetsboende att finnas, samt olika alternativa boendeformer. Genom initiativet Framsteget jobbar alla byggaktörer ihop på stadsdelsnivå, vilket ger oss bra möjligheter att redan från början arbeta med trygghetsskapande och sociala verksamheter.

Läs mer om samarbetsforumet Framsteget

Mötesplatsen

För att skapa delaktighet i utvecklingen mot en hållbar stadsdel, har vi skapat Mötesplatsen – för människor som bor och verkar inom Stora Sköndal och i närområdet.

En grupp med vuxna och barn sitter i soffgrupp och spelar kortspelet Uno. Det är samlingsplats där tid och rum finns för möten människor emellan, för att realisera idéer och för att skapa nya forum att växa tillsammans i. Mötesplatsen ska växa fram tillsammans med de medborgare som vill engagera sig och vår förhoppning är att det blir en plats där idéer och projekt föds och kan förverkligas. Vi hoppas också att Mötesplatsen kan öka kontakten mellan området Stora Sköndal och människor i resten av Sköndal samt vara en nod för information runt projektet Framtidens Stora Sköndal.

Hitta all information om Mötesplatsen