Social hållbarhet

Platser att mötas
Här kommer mötesplatser att växa fram i den naturmiljö och i de parker som kommer att prägla stadsdelen. Gemensamhetslokaler, takterrasser och uppvärmda bänkar kommer skapa förutsättningar för människor att mötas och umgås. Varje kvarter ska ha en gemensamhetslokal och möjligheterna till umgänge på innergårdar och tak kommer vara en signifikant inslag. Odlingsmöjligheter, växthus, cykel- och bilpooler kommer bidra till den sociala hållbarheten och den miljömässiga.

Blandade boendeformer
Redan idag bor och verkar många människor på området. Här finns Stiftelsen Stora Sköndals verksamheter såsom förskola, sjukvård och äldreomsorg. Tillsammans med stadsdelens nya invånare skapar det ett samhälle där många människor med olika förutsättningar får plats.

Minst hälften av bostäderna kommer att vara hyresrätter men även student-, senior, trygghetsboende kommer bidra till en blandning av invånare. Här finns ambition att kunna erbjuda en mängd boendeformer som kollektivboende och bostadsrätter.

Läs mer om Stiftelsen Stora Sköndal här.

Delningstjänster och trygghet
Här ska delning av utrymmen, tjänster och saker mellan boende i området vara enkelt via en gemensam portal. Här ska också samåkning till arbetet, barnvaktshjälp eller efterlysning av verktyg kunna underlätta vardagen. Smart teknik bidrar till att öka tryggheten i utemiljön där belysningen ökar när människor besöker platsen. Bänkar ska finnas var 100:e meter längs gatorna, många av dem uppvärmda. Tvättstuga, bil- och cykelpool eller gemensamhetslokal ska enkelt kunna bokas från det egna hushållet.

Mötesplatsen
På området har Mötesplatsen etablerats och aktiviteter pågår. I lokalen har en utställning om den nya stadsdelen öppnat och här välkomnas lokala initiativ såsom bokklubbar, yoga, föreningsmöten, studiecirklar och föreläsningar. Mötesplatsen finns för att möta upp invånarnas önskan om ett ställe att mötas på, en samlingslokal som både kan möjliggöra initiativ från medborgarna och informera om vad som händer i den nya stadsdelen.

Har du en idé du vill förverkliga? En bokklubb? En studiecirkel eller kanske något helt annat? Då är Mötesplatsen något för dig. Läs mer här.