Upptäck området Stora Sköndal

Närheten till staden och intilliggande stadsdelar gör det enkelt att ta sig hit. På området samsas kulturminnesmärkta byggnader med modern arkitektur och här bor och arbetar många människor redan idag. Läs mer om området Stora Sköndal här.