Samråd etapp 2a pågår

14 september – 25 oktober samråd etapp 2a
Nu arrangerar Stockholm stad samråd för att allmänheten och andra intresserade ska kunna komma med synpunkter och förbättringsförslag på den föreslagna detaljplanen för etappen. Läs mer på stadens hemsida: Nya bostäder och lokaler i Stora Sköndal – Stockholm växer 

Onsdagar kl. 10-17 och torsdagar kl. 13-17 mellan 22/9-21/10 kommer stadens samrådshandlingar, en presentation av byggaktörer och utställningen ”Att bygga en stad” finnas tillgängliga på Mötesplatsen på Efraim Dahlins väg 6a på Stora Sköndal.