Samråd etapp 2a pågår


14 september – 25 oktober samråd etapp 2a
Nu arrangerar Stockholm stad samråd för att allmänheten och andra intresserade ska kunna komma med synpunkter och förbättringsförslag på den föreslagna detaljplanen för etappen. Läs mer på stadens hemsida: Nya bostäder och lokaler i Stora Sköndal – Stockholm växer 

Onsdagar kl. 10-17 och torsdagar kl. 13-17 mellan 22/9-21/10 kommer stadens samrådshandlingar, en presentation av byggaktörer och utställningen ”Att bygga en stad” finnas tillgängliga på Mötesplatsen på Efraim Dahlinsväg 6a på Stora Sköndal.

6 sept – 17 sept markundersökningar på området

Under 6/9 – 17/9 fortsätter arbetet med markundersökningar i området som en del i det förberedande arbetet med etapp 2a. Arbetet kommer att utföras med borrbandvagn samt provgropsgrävning med grävmaskin. Arbetena kommer att utföras under dagtid mellan 8-17 och kan medföra stötvis buller. Tidplanen kan komma att ändras något.

21 juni – 10 juli markundersökningar på området i sommar

Under 21/6 – 10/7 kommer markundersökningar att göras innanför Thorsten Levenstams väg som en del i det förberedande arbetet med etapp 2a. Arbetet kommer att utföras med borrbandvagn samt provgropsgrävning med grävmaskin. Arbetena kommer att utföras under dagtid mellan kl. 8-17 och kan medföra stötvis buller. Tidplanen kan komma att ändras något.