Pågående markarbeten på området

 

21 juni – 10 juli markundersökningar på området i sommar

Under 21/6-10/7 kommer markundersökningar att göras innanför Thorsten Levenstams väg som en del i det förberedande arbetet med etapp 2A. Arbetet kommer att utföras med borrbandvagn samt provgropsgrävning med grävmaskin. Arbetena kommer att utföras under dagtid mellan kl. 8-17 och kan medföra stötvis buller. Tidplanen kan komma att ändras något.