Om oss

Genom bolaget Stora Sköndals Framtidsutveckling AB (FUAB) driver Stiftelsen Stora Sköndal arbetet med att utveckla en ny stadsdel. Bolaget bildades 2019 och har sin administrativa enhet på området Stora Sköndal. I den nya stadsdel som ska växa fram kommer delar att säljas till enskilda byggaktörer, andra kommer att behållas inom koncernen.

Stadsutvecklingen är ett steg i att säkerställa stiftelsens existens för lång tid framöver. Att genom stadsutvecklingen trygga och utveckla nya verksamheter samt att minska fastighets- och förvaltningskostnader kommer stiftelsen kunna bemöta framtiden med goda resurser.

Ledningsgrupp:
Tomas Krywult, VD
Josephine Uppman, kommunikationschef
Dan Olsson, IT strateg
Tomas Järlö, fastighetsstrateg EBAB

Styrelse:
Lena Möllerström Nording, styrelseordförande
Åsa Andersson, ledamot
Margarethe Isberg, ledamot
Tommy Lenberg, ledamot
Anders Lago, ledamot

Här kan du komma i kontakt med Stora Sköndals Framtidsutveckling.