Kulturmiljöer bevaras

Arkitektur och parkmark med högt historisk värde är en viktig del i den nya stadsdelen.

Stiftelsens Stora Sköndals långa historia från 1900-talets början präglar karaktären på området. Här finns också bebyggelse och spår av liv genom fornlämningar och byggnader från 1600-talet. Läs mer om Stiftelsens Stora Sköndals historia här.

Kulturmiljön i Stora Sköndal visar upp ett brett spektra av arkitektur från skilda tider, även parkmarken och det gamla kulturlandskapet har ett historisk värde. Kulturmiljöerna på området är många och flera byggnader är kulturminnesmärkta. Flertalet utredningar har genomförts för att kunna hantera dessa på bästa sätt. Utredningarna kan kan du hitta på Stockholms stads hemsida bland bygg- och plantjänster.

Nytt och gammalt i samklang
Förtätningen kommer att ske där det idag redan finns hus för att så lite som möjligt påverka befintliga  natur- och kulturvärden. På området kommer kulturmiljöerna att införlivas med ny arkitektur och, där det är möjligt, kunna användas i nya sammanhang.

Parkmarken som genomlöper i stora delar av området har ett historiskt värde genom framförallt landskapsparken längs med stranden och marken runt de verksamhetslokaler som tillkom från 1900-talets mitt. Den här typen av park är representativ för Stockholm och är ett uttryck för den tidens socialt och demokratiskt präglade stadsplanering. Nya parker och grönområden kommer binda samman det gamla med det nya.

Lär känna området
Det natur och vattennära området erbjuder många fina promenadstråk för både aktiviteter och vila. Här är det lätt att ta sig runt för att bekanta sig med både byggnader och natur. I Kristinahuset, en herrgårdsbyggnad från 1600-talets slut som med sin praktfulla karaktär blivit en symbol för området, erbjuder mat eller kaffe med utsikt mot Drevviken. Här kan du läsa mer om området i dag och i framtiden.