Klartecken för ny stadsdel i Stockholm

PRESSMEDDELANDE
2017-10-30

Detaljplanen för Magnoliatomten antogs den 19 oktober i Stadsbyggnadsnämnden. I förslaget som antagits för den första etappen i utvecklingen av Stora Sköndal ingår uppförandet av kommersiella lokaler, cirka 300 bostäder och ett äldreboende med 70 platser. Stora Sköndal Framtidsutveckling beräknar sätta spaden i jorden innan årsskiftet.

Stora Sköndal Framtidsutveckling planerar att fram till 2035, utveckla området vid Drevviken till en helt ny stadsdel. Programförslaget som är på samråd fram till den 6 november föreslås rymma totalt cirka 4400 bostäder och 1500 arbetsplatser. Den första detaljplanen för etapp 1, Magnoliatomten, antogs i Stadsbyggnadsnämnden den 19 oktober och innan årsskiftet beräknas det första spadtaget
tas förutsatt att detaljplanen inte överklagas.

Förslaget för den så kallade Magnoliatomten innehåller cirka 300 bostäder och ett äldreboende med 70 platser. Bostäderna kommer fördelas på hyresbostäder för olika ändamål, bostadsrätter och LSS-boende. Därtill planeras för handel-, och servicelokaler, en ny restaurang, ett bageri och nya verksamhetslokaler för Stiftelsen Stora Sköndal. Dessutom ska den gamla panncentralen utvecklas för publik verksamhet. Inflyttning på Magnoliatomten beräknas ske tidigast under 2019/2020.

– Vårt och stadens mål är att utveckla Stora Sköndal till en mer blandad stadsdel präglad av mångfald, med en variation av upplåtelseformer och boendeformer. Vi vill skapa en socialt
och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och inbjudande, säger Christer von Essen, Vd Stora Sköndal Framtidsutveckling.

Målsättningen är att öppna upp Stora Sköndal för fler människor och ta tillvara platsens unika historiska värden och enastående natur. Här ska alla, oavsett förutsättningar, kunna bo, leva och arbeta. Fastighetsbolagen som ska bygga bostäder i den första etappen på Magnoliatomten är
IKANO Bostad, Einar Mattsson och JM.

EBAB Fastighetsutveckling AB har på uppdrag av Stora Sköndal ansvarat för utvecklingen av Magnoliatomten samt biträtt Stora Sköndal vid transaktion av byggrätter. Kjellander+Sjöberg har ansvarat för arkitektur och stadsbyggnad och Landskapslaget för landskapsarkitektur och stadsbyggnad.

Ladda ner pressmeddelande som PDF