Framtidens Stora Sköndal och Viable Cities

Innovationsprogrammet Viable Cities är det hittills mest långsiktiga forskningsprogrammet med inriktning mot smarta och hållbara städer i Sverige.

Programmet  inriktas på att skapa förutsättningar för klimatneutrala städer 2030, där alla kan leva ett gott liv inom planetens gränser. Det ska bidra till en rad innovationer som ska driftsättas under de närmaste tjugo åren. Viable Cities leds av KTH och samlar ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle.

Stora Sköndals Framtidsutveckling och projektet Framtidens Stora Sköndal har blivit utvalt som lead partner i programmet för de kommande tre åren. Målsättning är följeforskning under  utveckling, produktion och förvaltning av den nya stadsdelen. Fokus i samarbetet är att kunna mäta och följa upp hur stadsdelens arbete leder till  ökad sociala hållbarhet och så liten miljöpåverkan som möjligt.

Med kunskap och insikter genom samarbetet med Viable Citites och KTH kan vi  arbeta mot att bli en nationell och internationell förebild om hur man kan bygga hållbara stadsdelar. Läs mer om Viable Cities här.