Framsteget – samarbete för hållbarhet

I Framsteget samlar vi all den innovationskraft för social hållbarhet som ryms inom Framtidens Stora Sköndal. Tillsammans med byggaktörerna och Stockholms stad på området vill vi vara nytänkande om hur en stadsdel formas för att ge människor nya och positiva förutsättningar att leva och växa.

Hållbar stadsutveckling kräver nya sätt att samarbeta
I Framsteget kommer vi kunna definiera vad social hållbarhet ska innebära för Framtidens Stora Sköndal, både i detaljplan och förvaltningsprocess – men också i ett långsiktigt och globalt perspektiv. Social hållbarhet uppstår ur samverkan, och med Framsteget gör vi det möjligt att praktisera detta redan från början. Inte bara höga kvalitets- och miljökrav krävs för en hållbar stadsutvecklig, lika viktigt är nya processer att samarbeta på. Att vara en del av Framtidens Stora Sköndal är ett unikt tillfälle att leda utvecklingen av nya processer inom stadsutveckling, där social hållbarhet är en självklar del i arbetet.

Nationell och internationell förebild
Att leda hållbar förändring kräver samarbete på en ny nivå. Vi tror på att göra saker tillsammans; att de bästa lösningarna kommer av att samarbeta, mötas och dela med sig av kunskap och tidigare erfarenheter. På så sätt kan vi hitta nya lösningar inför de utmaningar som branschen står inför. Vi vill hitta nya former för att till exempel kunna ta delningsfunktioner och nya digitala lösningar till en ny nivå. Vår ambition är att tillsammans hitta samarbeten som sträcker sig utanför de egna kvarteren och vidare ut i hela stadsdelen för att skapa delaktighet och engagemang.

Ambitionen är att Framtidens Stora Sköndal ska kunna stå som en nationell och internationell förebild, och att den kunskap vi tillsammans vinner kan appliceras i nya stadsbyggnadsprojekt både i Sverige och utomlands.