Första steget mot Stora Sköndals nya socialt hållbara stadsdel

PRESSMEDDELANDE
2019-05-24

Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat om stadsutvecklingsplanen för området Framtidens Stora Sköndal. Beslutet innebär att området får 4 500 nya bostäder, varav ca hälften hyresrätter. Det innebär också tre nya skolor, 61 nya förskoleavdelningar och 15 000 kvadratmeter nya lokaler för vård, kultur och handel. Markägaren Stiftelsen Stora Sköndal vill därmed skapa en stadsdel där både miljö och sociala värden står i fokus. Utvecklingen kommer att göras under en tjugoårsperiod.

Staden har tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal gjort en grundlig utredning av stadsdelens framtida utformning. Förslaget som stadsdelsnämnden antog den 23 maj innebär att Framtidens Stora Sköndal är ett steg närmare att förverkligas. Stiftelsen vill tillsammans med sina samarbetspartners utveckla en ny klimatsmart stadsdel som också lägger vikt vid social hållbarhet. Framtidens Stora Sköndal ska rymma olika behov och förutsättningar samt erbjuda en hög livskvalitet
för många olika människor. Stiftelsen kommer även att utveckla sin verksamhet inom förskola, äldreomsorg, social verksamhet och neurologisk rehabilitering.

– Vi är väldigt glada för stadsbyggnadsnämndens beslut. Vi är och vill vara en social motor som bidrar till samhället i stort. Därför vill vi utveckla en stadsdel där människor som med varierande ursprung och förutsättningar kan mötas, leva och bo, säger Åsa Andersson, vd för Stiftelsen Stora Sköndal.

Områdets stora kultur- och naturvärden tillvaratas på bästa möjliga sätt och dagens mest värdefulla kulturmiljöer rustas upp och utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid att bygga promenadstråk, torg och andra ytor som bidrar till en inkluderande miljö. Tekniska och digitala lösningar ska möjliggöra samutnyttjande av fastigheter och verksamhetslokaler.

Ladda ner pressmeddelande som PDF