Samråd för etapp 2a pågår

Just nu arrangerar Stockholms stads samråd för etapp 2a. Alla samrådshandlingar finns att hitta på Stockholms stads hemsida.

Från och med den 22 september – 21 oktober finns samrådshandlingar, en presentation över byggaktörerna, en modell över etappen och utställningen “Att bygga en stadsdel” på Mötesplatsen, Stora Sköndal. Samrådet finns för att allmänheten och andra intresserade ska kunna komma med synpunkter och förbättringsförslag på den föreslagna detaljplanen för etappen. Mötesplatsen ligger på Efraim Dahlins väg 6a och är öppet onsdagar 10-17 och torsdagar 13-17.

I etapp 2a planeras för ca 1600 bostäder, skola och andra verksamhetslokaler, grönområden, aktivitetsstråk och mötesplatser. Det kommer att byggas bostäder med stor variation: hyres- och bostadsrätter i olika storlekar och uttryck, student- och trygghetsbostäder, gruppbostäder LSS och seniorboende. Precis som planerna för hela programområdet byggs etappen med miljömässig och social hållbarhet som ledstjärna. Totalt är det sex etapper och etapp 2a är en av de största och är ungefär lika stor som Reimersholme.

I etappen ska bl.a. en grundskola ink. grundsärskola årskurs F-9, förskolor och idrottshall byggas. Här kommer flera aktivitetsstråk att anläggas, parkmark ses över och ett vattentorg som hanterar dagvattnet iordningställas. Utbyggnad av etappen planeras att påbörjas när detaljplanen vunnit laga kraft, preliminärt under 2022/2023.