Vår vision

Att bygga för människan - ett samhälle med självklar plats för alla.

Framtidens Stora Sköndal ska bli en stadsdel byggd på idén om social och miljömässig hållbarhet

Genom bolaget Stora Sköndal Framtidsutveckling driver Stiftelsen Stora Sköndal tillsammans med partners arbetet med att utveckla en ny stadsdel. Redan idag äger och förvaltar Stora Sköndals Framtidsutveckling fastigheter och stora grönområden på området och här driver Stiftelsen Stora Sköndal flera verksamheter.

För att säkra stiftelsen överlevnad i framtiden och för att konkret arbeta mot ett samhälle med plats för alla kommer området förvandlas och utvecklas till en stadsdel för många där det är enkelt att leva hållbart. Mark kommer att säljas till olika byggaktörer för att utveckla sina kvarter med höga krav på hållbarhet. Genom inflyttning skapas större möjligheter för stiftelsen att utveckla och etablera fler verksamheter på och utanför området.

En plats med historia

Människan i fokus

Social och miljömässig hållbarhet

20 minuter från city

Visionsbilder Framtidens Stora Sköndal

 • Skogsbyn

  Huvudgatan genom Skogsbyn med förskola som leder till Lilla Sköndalsstråket till höger.

 • Västra Flaten

  Västra Flaten sett från Flatens naturreservat. Södra entrén till vänster. Kvartersbebyggelse med öppna gårdar.

 • Berga Strand

  Berga Strand sett från träddungen i Strandparken. Bostadshusen trappas ner till 4 våningar i mötet med parken som ger plats åt odlingslotter och uteservering.

 • Berga torg

  Stora Sköndals nya lokala centrum - Berga torg - sett från grundskolan. M-hus (hus för möjligheter, möten, miljö och mobilitet) i bakgrunden och bostadshus med lokaler i bottenvåning till vänster.

 • Thorsten Levenstams väg

  Thorsten Levenstams väg från Magnolia mot nya Skogsbyn med den bevarade panncentralen och entrén till den nya Skogsparken till vänster.

 • Stora Sköndal år 2035

  En ny stadsdel på Stora Sköndal 2035.